Abdullah Murtadlo

Courses I Teach

 

Amaliyah Kaum Muslimin di Bumi Pertiwi pada Bulan Shafar

Oleh: Abdullah Murtadho (Ketua Persatuan Pelajar Ribath Alawiyah Hadramaut Yaman) Para ulama di Nusantara sejak dulu menganjurkan memperbanyak bersedekah di bulan Shafar untuk menolak balak. Sedekah tersebut oleh masyarakat kita …

Abdullah Murtadlo
 

Refleksi Sejarah Kemerdekaan

Tasyakkur agustusan yang kita rayakan setiap tahunnya sejatinya merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah swt. Yang kita lakukan saat ini, secara global terdiri dari dua hal, tasyakkur itu sendiri alias bersyukur …

Abdullah Murtadlo